Vi er online

Vi er online

Forretningsbetingelser

Sidst opdateret: 08-10-2023

  1. EvoiaWeb 1.1. Dette er forretningsbetingelserne for

EvoiaWeb CVR: 42772895, Danmark, Søparken 36, 8722 Hedensted.

1.2. Herefter refererer ‘EvoiaWeb’ eller ‘Evoia’ til EvoiaWeb som beskrevet i 1.1

1.3. Herefter refererer ‘kunde’ eller bøjninger heraf til den enhed, der får udført et projekt af EvoiaWeb.

  1. Generelt 2.1. Forretningsbetingelserne er gældende for alle projekter og leverancer fra EvoiaWeb.

2.2. Kontraktgrundlaget mellem kunden og EvoiaWeb udgøres af forretningsbetingelserne og øvrige skriftlige dokumenter mellem EvoiaWeb og kunden. De individuelt aftalte vilkår mellem EvoiaWeb og kunden har forrang over forretningsbetingelserne.

2.3. EvoiaWeb forbeholder sig retten til at anvende kundens navn, logo og eventuelt afbildninger af det udførte arbejde som kundecase og i andre markedsføringssammenhænge.

2.4. Kunden har selv ansvar for, at alt materiale, som leveres til EvoiaWeb (herunder tekst og billeder), ikke bryder dansk lov, og at kunden har ophavsret til at anvende materialet.

  1. Priser og betaling 3.1. Ved store projekter aftales der typisk en fast pris. Info omkring dette vil fremgå af din kontrakt. Mindre opgaver og opfølgende opgaver, der ikke er omfattet af kontrakten, vil blive afregnet med standard timeprisen.

3.2. EvoiaWeb har en standard timepris på 600 kr. ekskl. moms.

3.3. Alt arbejde faktureres uanset type.

3.4. Standard betalingsbetingelserne er 14 dage efter fakturaens udstedelse.

3.5. EvoiaWeb pålægger et rykkergebyr på 100 kr. for hver rykker ved for sen betaling.

3.6. Alle ydelser er oplyst i danske kroner og ekskl. moms, medmindre andet er angivet.

3.7. Ved projekter med en værdi på 5.000 kr. eller derover betales der i 2 rater. Første rate på 30% af beløbet inden projektets start, og anden rate på 70% af beløbet ved overlevering af projektet.

  1. Rettigheder til arbejdet 4.1. Alle rettigheder til det udførte arbejde tilfalder kunden.

  2. Tavhedspligt 5.1. Både EvoiaWeb og kunden forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger eller forretningshemmeligheder om den anden part.

  3. Serviceaftale 6.1. En serviceaftale er en aftale om, at EvoiaWeb vedligeholder kundens WordPress-hjemmeside. Indholdet i servicepakkerne kan findes her. Derudover kan indholdet ændres individuelt efter aftale med kunden.

6.2. Det er kundens ansvar at EvoiaWeb får adgang, og at denne adgang opretholdes, til kundens WordPress backend og hosting-kontrolpanel. Kunden er samtidig indforstået med, at EvoiaWeb ikke kan udføre serviceaftalens indhold uden denne adgang, men at betalingen eller opsigelsesperioden ikke bortfalder af denne grund.

6.3. Hvis serviceaftalen indeholder backup af kundens hjemmeside, tager EvoiaWeb periodisk backup af hjemmesidens filer og database og lagrer på en ekstern server. En backup gemmes i 6 uger.

6.4. EvoiaWeb kan ikke holdes ansvarlig for omsætningstab eller lignende grundet korrupte backups eller lignende.

6.5. Opsigelsesperioden for serviceaftaler med hosting og licenser er 12 måneder, da der bliver betalt forud for kundens licenser og hosting. Andre aftaler herunder søgemaskineoptimering og markedsføring, har en opsigelsesperiode på løbende måned plus 3 måneder.

6.6. Hvis man har sikkerhed inkluderet i sin servicepakke, vil det som udgangspunkt være gratis at få renset sin hjemmeside, hvis hjemmesiden skulle gå hen og blive hacket. Dog frafalder dette, hvis kunden har fravalgt en eller flere sikkerhedstiltag, som EvoiaWeb har foreslået, eller hvis kunden selv har handlet uagtsomt og er skyld i at hjemmesiden blev hacket.

  1. Hosting 7.1. Hjemmesider, der hostes gennem EvoiaWeb, lægges på et datacenter i Danmark, som leveres af Curanet A/S.

7.2. Datacenteret er topsikret og overvåges 24/7. Dog kan nedetid forekomme ved uforudsete omstændigheder og lignende, hvilket kunden accepterer.

7.3. Ved nedbrud eller lignende kan EvoiaWeb ikke holdes ansvarlig, medmindre EvoiaWeb har handlet groft uagtsomt eller lignende.